Klubhus
♦  Forside
♦  Vedtægter
♦  Arrangementer
♦  Bestyrelsen
♦  Nyheder

♦  Bordtennis
♦  Fodbold
♦  Gymnastik
♦  Petanque
♦  Badminton
Vi har fået ny hjemmeside
Besøg os på
www.fli.dk
Denne side bliver ikke opdaterer mere efter 1/9 2020
Velkommen til FLI Sponsorer. Tryk på logo for at se mere.
Fakse Ladeplads Idrætsforening er en forening fuld af visioner.
Vi arbejder for, at vores medlemmer skal kunne dyrke idræt under trygge og hyggelige forhold.

BordtennisFodboldGymnastikPetanqueBadminton

VIGTIGT!!!
Generlforsmalingen er fastsat til søndag d. 6/9 2020 kl. 12:00 
Foreningen sørger for en let anretning. Tilmelding er nødvendig, enten i klubben eller ved mail til Tom på: hammerta@outlook.dk

6/7 2020
Nu er vi klare til at åbne mere op for indørs sport. Der er dog stadigt en del retningslinjer der skal overholdes, det er blandt andet følgende: Der må højst være 8 personer i hvert omklædningsrum og højst 2 personer i baderum af gangen. Der skal være 2 meter mellem hver person. Ved brug af hallen skal der være mindst 2 meter mellem hver udøver, hele tiden og der må ikke være tilskuere. Hvert hold skal finde en "Coronavejleder, der har sat sig grundigt ind i  reglerne, navnet til denne person skal sendes til Tom Hammer OG skal altid være tilstede i hallen når der dyrkes sport, der kan godt være flere personer til hver sportsgren. Der må IKKE startes aktivitet op, før dette er på plads. Hele vores Corona retningslinje dokument skal læse inden i går i gang og kan findes Her

FLI følger de retningslinjer der kommer fra øverste myndighed og lukker derfor for alle aktivteter, både indendørs og  udendørs.  Dette betyder også at Generalforsamlingen der skulle være afholdt d. 22/3 er udsat på ubestemt tid.
Indholdet i ansøgningen til Nordea fonden

Nordeafonden: ”Her – bor – vi fonden”

Med Faxe Ladeplads Idrætsforening som tovholder og initiativtager har vi søsat projekt ”Faxe Ladeplads i bevægelse 2021”. For at komme i mål med vores ønsker har vi ansøgt Nordea fonden om 310.800 kroner.

Vores ønskeseddel ser sådan ud:

·         Tipi-telt og tekniktelt til UpArts arrangementer på stranden

·         Nye støtter og net til badminton

·         Belysning over skater-, petanque-, bordtennis og basketbane

·         Pannabane til fodbold for de små årgange

·         Konsoller, skærm, spil og internetadgang til DBU’s eFodbold

·         Rullemåtter og andet udstyr til gymnastik

·         40 fodbolde

·         Udbygning af skaterbane

·         Etablering af aktivitetsbane for hunde

·         Udbygning af scooterdrengenes klubhus

·         Etablering af overdækket samlingssted i Fitnessparken

·         En gang om måneden vil vi invitere byens mænd til mandeaften

Det konkrete mål er at vi kan engagere 25 % flere børn, unge og voksne i vores aktiviteter: Kort sagt vil vi engagere endnu flere i vores lokalsamfund og bidrage til mere fællesskab for os alle og bedre livskvalitet hos den enkelte.

Vores ansøgning er bekræftet modtaget og vi venter spændt på at få besked i september.


Vi har nu lavet en kalender, der løbende bliver opdateret. Den nyeste udgave kan altid hentes ved at trykke Her


Se vores velkomst folder for 2019/2020, med kontaktpersoner og træningstider Her
Nye hold i Fodbold, se  mere under fodboldFodboldsafdelingens 100 år jubilæum
   
Faxe Ladeplads Idrætsforening
Dannebrogsvej 3
4654 Faxe Ladeplads
Telefon: 56 71 69 77
send e-mail
       Vi støtter FLI